Friday, 9 November 2012

CONTOH MENULIS BIODATA
Nama                  : Dr. Ahmad Kamal bin Ariffin

Warganegara               : Malaysia
No. kad pengenalan    : 750505-05-5203
Tarikh lahir                  : 05 Mei 1975
Umur                           : 42 tahun
Taraf perkahwinan      : Berkahwin
Jantina                         : Lelaki
Alamat e-mel               : abbaakba@yahoo.com
No. telefon bimbit       : 012-6650387

KELAYAKAN AKADEMIK

(PERINGKAT UNIVERSITI)

KEDOKTORAN (Ph.d) : Bidang Pengurusan Pendidikan,
Universiti Malaya
Tajuk Tesis;
“Pelaksanaan Penyeliaan Pengajaran Dan Motivasi Kerja Guru Di Sekolah Menengah Kebangsaan”

MASTER : Bidang Pendidikan, .
University Malaya
Tajuk Tesis;
“Tekanan Kerja Dalam Kalangan Guru Di Daerah Petaling, Selangor

SARJANA MUDA      : Bidang Pendidikan,
Universiti Putra Malaysia
Major : Bimbingan dan Kaunseling
Minor : Bahasa Melayu

ADVANCE DIPLOMA  : Teaching and Training
City & Guilds, United Kingdom


(PERINGKAT SEKOLAH MENENGAH)

SMKA SHEIKH HAJI MOHD SAID, SEREMBAN

 • STPM, 1994
 • SPM, 1992

PENGALAMAN KERJAYA

1)      April 2016 – kini
Jawatan                 : Tenaga Pengajar dan Pegawai Penyelidik
Jabatan                  : Sektor Diplomasi Bahasa dan Budaya
Organisasi             : Institut Diplomasi dan Hubungan Luar
  Kementerian Luar Negeri

Senarai tanggungjawab

 1. Mengajar subjek asas Bahasa Melayu dan Budaya Rakyat Malaysia kepada duta-duta besar dan pegawai-pegawai diplomatik daripada kedutaan-kedutaan negara luar  yang berada di Malaysia.

 1. Mengajar ilmu kemahiran dan kecekapan berkomunikasi dan menulis dalam bahasa Melayu buat kakitangan Kementerian Luar Negeri dan juga kakitangan jabatan kerajaan dan swasta yang berkeperluan.

 1. Mengajar  mengenai bahasa dan budaya rakyat Malaysia kepada duta-duta besar dan pegawai-pegawai diplomatik daripada kedutaan-kedutaan negara luar  yang berada di Malaysia.

 1. Mengajar ilmu penulisan dan pelaporan formal Bahasa Melayu dan Kesantunan Berbahasa kepada pelajar Diploma in Diplomacy (DiD) - Pegawai Diplomatik Muda Malaysia (PDM) yang akan bertugas di Kementerian Luar Negeri.

 1. Mengurus setia kursus dan program kendalian Sektor Diplomasi Bahasa dan Budaya, Institut Diplomasi dan Hubungan Luar, Kementerian Luar Negeri;

5.1  Workshop on Inter Cultural Communication And Diplomacy, 15-17 Nov 2016
5.2  Cultural Diplomacy Lecture Series, 5 April 2016
5.3  Kursus Pemantapan Bahasa Melayu di dalam pengurusan organisasi awam – Diploma in Diplomacy, IDFR.
5.4  Malaysian Technical Cooperation Programme (MTCP), 16 Mac-1 April 2016.
5.5  Cultural Diplomacy Lecture Series 1/2017 – 28 Mac 2017.

 1. Penulis Teks ucapan Timbalan Speaker Dewan Negara, Malaysia
(Datuk Seri Abdul Halim bin Abdul Samad).

 1. Moderator Forum Antarabangsa pada 30 Julai 2017 di Hotel Holiday Inn, Ayer Keroh, Melaka.
 2. Jurulatih dan kaunselor, Kursus Kaunseling Komuniti, Kerajaan Negeri Selangor (Sesi 2017).
 3. Pakar rujuk, pengurusan kaunseling sekolah Malaysia dan Pengurusan Kepimpinan Pendidikan kepada Sektor Kaunseling, IAB, KPM dan Bahagian Pengurusan Sekolah Harian, KPM.
 4. Penulis Kertas Panduan pengurusan penerbitan jurnal ilmiah bagi Institut Diplomasi dan Perhubungan Luar, Kementerian Luar Negeri.
 5. Penulis Kertas Konsep pengurusan pemantauan pengajaran dan pembelajaran di Institut Diplomasi dan Hubungan Luar, Kementerian Luar Negeri.
Penulis jurnal pertama bagi Pusat Diplomasi Bahasa dan Budaya, IDFR, KLN bertajuk “Hubungan diplomasi dengan aspek bahasa dan budaya – Satu tinjauan ilmiah”. Jurnal IDFR Vol.1 2017.2)      Sept 2012 – Mac 2015
Jawatan                 : Penyelidik Sepenuh Masa
      Jabatan                  : Ijazah Tinggi, Fakulti Pendidikan
Organisasi             : Universiti Malaya, Kuala Lumpur
 


Senarai tanggungjawab;

 1. Melaksana kajian literatur
 2. Menghadiri kursus pasca penyelidikan
 3. Membentangkan 4 kertas kerja ilmiah di peringkat dalam negara dan luar negara
 4. Konsultasi dengan penyelia
4.1  Prof. Datuk Dr. Abdul Rahman bin Idris
4.2  Dr. Zuraidah binti Abdullah

                                                                                                       
Berjaya menulis tiga jurnal ilmiah;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                3ISSN 2250-3153
5.      Factors associated to teachers’ motivation towards the implementation of learning supervision in secondary school. International Journal of Scientific and Research Publications, Volume 4, Issue 10, October 2014
 1. The relationship between teaching supervision with teachers’ motivation in secondary schools. Prosiding International Seminar on Education. Adibuana University, Surabaya. Vol. 7 (2014).
 2. Factors Affecting the Teachers’ Motivation towards the Implementation of Teaching Supervision in Secondary Schools. Journal of Advanced Review on Scientific Research | Vol. 12, No.1. Pages 1-10, 2015. ISSN (online): 2289-7887
 3. Lulus Viva Voce Phd dengan cemerlang pada 25 Ogos 2016 di Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Tajuk penyelidikan “Pelaksanaan penyeliaan pengajaran dan motivasi kerja guru di sekolah menengah kebangsaan negeri Selangor”.

3)      Jun 2006 – Jun 2007
Jawatan     : Penolong Pengarah di KPM
      Jabatan      : Sektor Disiplin Sekolah
Syarikat     : Bahagian Sekolah, Kementerian Pendidikan Malaysia

Senarai tanggungjawab;

1)      Menyelaras pengurusan aduan disiplin pentadbir, guru dan murid sekolah (SK dan SMK, SBP, SMPKA, SJKC, SJKT, KPM.
2)      Penolong Setiausaha Sambutan Hari Guru Kebangsaan
3)      Menyelaras mesyuarat pengurusan adu disiplin, KPM
4)      Menyelaras dan mengurus setia program adu disiplin kebangsaan
5)      Menyelaras, mengurus setia progam Rakan Hot Line, KPM
6)      Menulis laporan status disiplin sekolah, kebangsaan dari semasa ke semasa
7)      Mengurus setia laporan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam di KPM
8)      Penyelaras program permuafakatan guru kaunseling dan guru disiplin kebangsaan
4)      Jun 2007 - Jun 2010
Jawatan     : Penolong Pengarah di KPM
      Jabatan      : Sektor Kaunseling Sekolah
Syarikat     : Bahagian Sekolah, Kementerian Pendidikan Malaysia

Senarai tanggungjawab;

1)         Ketua penyelaras pemantauan pengurusan penyeliaan akademik sekolah rendah dan menengah kebangsaan, Kementerian Pendidikan Malaysia, 2011-2012.
2)         Urus Setia sambutan hari guru kebangsaan, Kementerian Pendidikan Malaysia, 2007-2011.
3)         Ketua penyelaras program outreach pendidikan kerjaya kebangsaan, KPM (2008-2011)
4)         Penulis Kertas Konsep Jawankuasa Induk Kurikulum Kebangsaan, KPM (2010)
5)         Penulis surat siaran dasar pelaksanaan 1 Murid 1 Sukan, KPM (2010)
6)         Penulis dan editor buku panduan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah rendah dan menengah, kebangsaan, KPM (2009)
7)         Penolong Setiausaha, sambutan hari guru peringkat kebangsaan,KPM (2008-2011)
8)         Ketua editor, buku panduan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, KPM (2010).
9)         Ketua editor, buku panduan permainan dalam kaunselling, KPM (2010).
10)     Mengurus, menyelaras dan melapor program bahasa antarabangsa di peringkat kebangsaan, KPM (2011)
11)     Ketua penyelaras program kepimpinan pengawas kebangsaan, KPM
12)     Ketua penyelaras program amalan terbaik hak asasi manusia, kerjasama KPM dan SUHAKAM (2009-2011)
13)     Bertanggungjawab menyediakan surat-surat siaran, kertas makluman dan pekeliling berkaitan pengurusan aduan disiplin, pengawas sekolah, pembimbing rakan sebaya, bimbingan dan kaunseling sekolah dan panduan hala tuju ke universiti bagi tindakan pengetua dan guru besar di semua sekolah Malaysia.
14)     Memantau, menyelaras dan melapor pelaksanaan program pendidikan kerjaya kebangsaan, outreach pendidikan kerjaya kebangsaan, kepimpinan pengawas kebangsaan, pembimbing rakan sebaya kebangsaan dan kemenjadian perkhidmatan bimbinga dan kaunseling sekolah di peringkat kebangsaan.
15)     Mengurus dan melapor untuk perhatian Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia bagi pelaksanaan KPI pengurusan kaunseling sekolah Malaysia.
16)  Mengurus, menyelaras, melaksana dan melapor pengurusan pasukan Smart Support Team, KPM. (Bantuan dan sokongan perkhidmatan kaunseling di sekolah-sekolah bagi penempatan sementara bencana alam seluruh Malaysia.
17)    Menyelaras dan mengurus setia sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan (2007-2011)
18)  Mengurus, melaksana dan melapor kemenjadian Program Kesihatan Mental warga sekolah melalui program PROMIS (Program Minda Sihat).
19)  Mengurus dan melaksana Jawatankuasa Induk Pendidikan Kerjaya Kebangsaan
20)  Penyelarasan keurus setiaan program Jom Masuk U bersama Kementerian Pengajian Tinggi melalui kerjasama JPN (Jabatan Pendidikan Negeri).
21)  Menyelaras kerjasama pelaksanaan R&D berkaitan bidang pelaksanaan perkhidmaran Bimbingan dan Kaunseling sekolah (KPM) dan semua Fakulti Pendidikan di Universiti tempatan.
22)  Menulis teks ucapan utama bagi Menteri Pendidikan, Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia, Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia dan Pengarah Bahagian Sekolah, KPM dalam bidang pendidikan bakat, karaktor dan kerjaya di sekolah Malaysia (KPM).
23)  Menjadi pakar rujuk hala tuju pelaksanaan laluan kerjaya guru kaunseling, pengurusan kaunseling sekolah rendah dan menengah dan profesionalisme guru kaunseling sepenuh masa di Malaysia.
24)  Penyelaras aduan kes disiplin guru dan murid di peringkat kebangsaan, KPM (2006-2007).
25)  Penyelaras, mengurus setia, menilai dan melapor pengurusan dan pelaksanaan program hala tuju ke universiti dan pendidikan  kerjaya peringkat kebangsaan dengan kerjasama agensi-agensi luar mencakupi agensi kerajaan dan swasta (contohnya Petronas, Shell, PS The Children, Peace Malaysia, PDRM, Kementerian Pertahanan dan Kementerian Kesihatan).
5)      Jun 2010 – Sept 2012
Jawatan     : Penolong Pengarah di KPM
      Jabatan      : Sektor Pengurusan Akademik Sekolah
Syarikat     : Bahagian Pengurusan Sekolah Harian, Kementerian Pendidikan MalaysiaSenarai tanggungjawab;

1)      Menyelaras mesyuarat Ketua Sektor Pengurusan Akademik JPN seluruh negara di KPM.
2)      Merancang pengurusan pemantauan pengurusan akademik kebangsaan, KPM
3)      Menulis laporan kemenjadian pengurusan akademik kebangsaan bagi mesyuarat jawatankuasa induk kurikulum kebangsaan, KPM.
4)      Mengurus mesyuarat KPI akademik kebangsaan bersama pengarah pelajaran negeri (JPN) di KPM.
5)      Mengurus, menyelia dan melapor kepada KPPM status pengurusan Kelas Rancangan Khas Kebangsaan.
6)      Mengurus, menyelia dan melapor pengurusan program bahasa antarabangsa di sekolah-sekolah, KPM.
7)      Menyelaras mesyuarat pengurusan bahasa antarabangsa di sekolah, KPM
8)      Menyelaras mesyuarat pengurusan kelas rancangan khas di sekolah, KPM.
9)      Menyelaras pengurusan program hala tuju kemenjadian kurikulum murid di KPM.
10)  Menyelaras, mengurus setia, menilai dan melapor pengurusan penyelarasan dan kemenjadian pengurusan kurikulum kebangsaan di JPN.


4) 1999 - 2006
     Jawatan                  : Guru (Pegawai perkhidmatan pendidikan)
     Jabatan                   : SMK Seksyen 18, Shah Alam
     Syarikat                  : Jabatan Pendidikan Selangor
                       
Senarai tanggungjawab:

 1. Guru bimbingan dan kaunseling
 2. Guru mata pelajaran Bahasa Melayu dan Geografi
 3. Warden asrama putera, SMK Seksyen 18, Shah Alam.
 4. Guru kelab bimbingan dan kerjaya
 5. Ketua penasihat Kelab Bahas Ala Parlimen
 6. Ketua jurulatih pasukan pidato sekolah
 7. Guru penasihat pasukan bola baling sekolah
 8. Setiausaha PIBG sekolah
 9. Penulis teks ucapan Pengetua SMK Seksyen 18 dalam semua acara utama di sekolah.
 10. Jurulatih Utama Bimbingan dan Kaunseling Kebangsaan, kendalian KPM
 11. Penulis teks ucapan utama Pengarah Pelajaran Selangor, Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia dan Menteri Pendidikan dalam bidang Bimbingan dan Kaunseling Kerjaya, peringkat kebangsaan.
 12. Penulis buku Pembimbing Rakan Sebaya, JPN Selangor.
 13. Jurulatih Utama, Pengurusan Pembimbing Rakan Sebaya di SK dan SMK, peringkat negeri Selangor.
 14. Pakar rujuk penghakiman Outreach Pendidikan Kerjaya dan Penghakiman Pertandingan Bahas Ala Parlimen peringkat PPD Petaling dan JPN Selangor.5) September Jan 1995 – Julai  1995
     Jawatan  : Kerani
     Jabatan   : Jabatan Sumber Manusia
     Syarikat  : Dana Vision Sdn Bhd (Anak syarikat Perbadanan Nasional Berhad –PNB).

Senarai tanggungjawab:    

 1. Menyelaras kupon makan minum pekerja
 2. Mengurus setia tuntukan keselamatan dan kebajikan pekerja
 3. Menyelaras dan menyelia penempatan staf dan tempat tinggal para pekerja.
 4. Menyelaras kenderaan pengangkut pekerja syarikat/kilang.
 5. Menyelaras kebajikan dan keselamatan pekerja di syarikat/kilang
 6. Mengurus tuntutan bayaran makan minum pekerja oleh pihak cafeteria
 7. Menyelaras tuntutan perkhidmatan pengangkutan pekerja kilang
 8. Mengurus setia kursus-kursus kendalian sektor sumber manusia
 9. Menaip surat menyurat atas arahan pihak pentadbir pejabat dari semasa ke semasa.SUMBANGAN KEPAKARAN

 1. Pakar rujuk pengurusan sektor kaunseling hal ehwal pelajar (sekolah rendah, menengah dan institut pengajian tinggi).
 2. Menulis Kertas Konsep/Kertas Cadangan versi kertas dasar kerajaan dan kertas cadangan perkhidmatan
 3. Menulis surat iringan untuk perhatian pihak berkuasa kerajaan tempatan, negeri dan negara
 4. Jurulatih pembangunan organisasi
 5. Jurulatih pemantapan pasukan
 6. Jurulatih pasukan pembimbing rakan sekerja
 7. Pensyarah program Preceptor Preceptee, Hospital KPJ
 8. Pensyarah program kesihatan mental, Hospital PPUM
 9. Pensyarah program pemikiran kreatif dan kritis, hospital PPUM
 10. Pensyarah program kemahiran kaunseling organisasi dan keluarga, Pusat Zakat Selangor
 11. Kaunselor adjung ke Pusat Penjara Kem Jempol, Negeri Sembilan
 12. Kaunselor kaunseling kelompok, untuk anak-anak Asnaf, Pusat Zakat Selangor.
 13. Kaunselor sesi kaunseling individu dan keluarga,Klinik Kaunseling Cr. Haji Hushim Salleh, 2010-kini.
 14. Ketua Jurulatih Pasukan Briged Muda, Majlis Perbandaran Klang.
 15. Jurulatih dan kaunselor bagi Kursus Kaunseling Komuniti bagi tahun 2017 untuk Kerajaan Negeri Selangor.SUMBANGAN PENULISAN BUKU DAN KERTAS KERJA PROFESIONAL  KEGURUAN;


 1. Penulis tesis PhD bidang penyeliaan pengajaran dan motivasi guru, Fakulti Pendidikan, UMalaya (2016).
 2. Penulis laporan ilmiah peringkat master dalam bidang pengurusan pendidikan dan tekanan kerja guru, Fakulti Pendidikan, UMalaya (2007).
 3. Ketua Editor Buku Teks Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling Sekolah Menengah Dan Rendah, KPM (2010).
 4. Penulis Buku Panduan Bimbingan Dan Kaunseling Sekolah, KPM (2009).
 5. Penulis Buku Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Alam Di Sekolah, Kerjasama Unicef Dan KPM (2010).
 6. Penulis Buku Pelaksanaan Pembimbing Rakan Sebaya Di Sekolah, KPM (2007).
 7. Penulis Kertas Konsep Pelaksanaan Program Minda Sihat, Kerjasama Kementerian Pendidikan Malaysia Dan Kementerian Kesihatan Malaysia (2010).
 8. Penulis Laporan Tesis Sarjana Bertajuk “Tekanan Kerja Dalam Kalangan Guru Kaunseling Sekolah Rendah Dan Menengah Di Daerah Petaling, Selangor.
 9. Penulis Teks Ucapan Utama Bidang Pengurusan Pendidkan, Bakat, Karektor Dan Kerjaya Murid Sekolah, Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Dan Menteri Pendidikan Malaysia (2006-2012).
 10. Buku “Bimbingan Dan Kaunseling Ummah” (2016), Terbitan Telaga Biru Sdn Bhd.
 11. Kolumnis tetap di dalam Majalah Mingguan Wanita dalam bidang Psikologi Kaunseling Keluarga. (2016 hingga kini).
 12. Menulis 3 jurnal ilmiah dalam bidang kepimpinan instruksional dan motivasi guru (2011-2013). Penulis kolum Psikologi Kaunseling Keluarga, Majalah Mingguan Wanita, (2016), Karangkraf Sdn Bhd, Shah Alam.
 13. Penulis kolum pembangunan insan Majalah Nur (2016), Karangkraf  Sdn Bhd, Shah Alam.
 14. Penulis kolum kaunseling keluarga di Majalah  Mingguan Wanita (2016 hingga kini), terbitan Karangkraf Sdn Bhd, Shah Alam.
SUKAN         
           
 1. Juara Snooker, Bahagian Sekolah, KPM, 2011
 2. Pemain, Pasukan Bola Baling, Fakulti Pendidikan, UPM, 1998-1999.
 3. Penyerang, Pasukan Bolasepak SMKA SHAMS, Seremban, 1990 – 1992
 4. Penyerang, Pasukan Bolasepan SK Senawang, Seremban, 1986-1987.
 5. Tekong, Pasukan Sepaktakraw SK Senawang, Seremban, 1986-1987.


KEGIATAN KOKURIKULUM

 1. Pembahas terbaik Pertandingan Bahas Ala Parlimen Negeri Selangor, 2005.
 2. Naib Juara Pertandingan Bahasa Ala Parlimen antara guru peringkat kebangsaan, 2006.
 3. Juara Pertandingan Pidato Bahasa Melayu, Fakulti Pendidikan, UPM, 1998.
 4. Juara, pertandingan pidato Bahasa Melayu peringkat sekolah rendah Negeri Sembilan, 1987.
 5. Juara, pertandingan pidato Bahasa Melayu, SK Senawang, 1986-1987.
 6. Juara, pertandingan melukis peringkat SK Senawang, 1986.
 7. Juara, pertandingan melukis peringkat Daerah Seremban, 1986.


KEJURULATIHAN

 1. Melatih pasukan Bahas Ala Parlimen SMK Seksyen 18, Shah Alam menjuarai pertandingan Bahas Ala Parlimen Bahasa Melayu menjadi juara 4 kali berturut-turut di Peringkat Negeri Selangor,

 1. Melatih pasukan bola baling pasukan SMK Seksyen 18 menjadi Johan daerah Petaling, Selangor, 2005.

 1. Melatih pasukan Pidato Bahasa Melayu – Versi Pendidikan Islam, Sektor Pendidikan Islam, Jabatan Pendidikan Selangor ke pertandingan Majlis Tadarus Quran (MTQ) Peringkat Kebangsaan, 2003-2006.KEHAKIMAN

 1. Ketua Hakim Pertandingan Pidato Bahasa Melayu, Anjuran Pusat Tamadun dan Peradaban, Universiti Malaya, 2013.
 2. Hakim Pertandingan Pidato Bahasa Melayu Piala Perdana Menteri, KPM, 2010-2012.
 3. Ketua Hakim Pidato Bahasa Melayu, PPD Petaling, 2003-2006.
 4. Ketua Hakim Pidato Bahasa Melayu, MTQ PPD Petaling, 2003-2006.
 5. Hakim Pertandingan Bahas Ala Parlimen, Sekolah Menengah, PPD Petaling, 2002-2006.
TAJUK CERAMAH / SYARAHAN UMUM


1.                  Motivasi
2.                  Kepimpinan
3.                  Konsep inisiatif
4.                  Pemikiran kreatif
5.                  Pengurusan stress
6.                  Pengurusan konflik
7.                  Strategi lautan biru
8.                  Pengukuhan kendiri
9.                  Kaunseling keluarga
10.              Psikologi tingkahlaku
11.              Pemantapan pasukan
12.              Asas usahawan unggul
13.              Kesantunan berbahasa
14.              Belajar caragaya belajar
15.              Perkhidmatan pelanggan
16.              Pembangunan organisasi
17.              Pembangunan organisasi
18.              Perundingan dan pengaruh
19.              Perancangan dan pengurusan
20.              Pembangunan proaktif kendiri
21.              Inovasi kendiri dalam organisasi
22.              Pemikiran perancangan strategik
23.              Bimbingan dan kaunseling kerjaya
24.              Kepimpinan pengajaran di sekolah
25.              Penyeliaan pengajaran guru di sekolah
26.              Kemahiran interpersonal dan intrapersonal
27.              Perhubungan perorangan dan konsultasi dalam kerjaya
28.              Kemahiran komunikasi dan persuratan bahasa Melayu dalam bidang diplomatikPERUJUK PERIBADI


Datuk Seri Abdul Halim bin Abdul Samad
Senator
Timbalan Speaker Dewan Negara
Parlimen Malaysia
50680 Kuala Lumpur.
No. telefon:     018 7777888

Tan Sri Datuk Dr. Osman bin Aroff
Mantan Menteri Besar Kedah
Rektor
Universiti Utara Malaysia
No. telefon: 019 3546677

Prof. Datuk Dr. Abdul Rahman bin Idris
Pensyarah
Fakulti Pendidikan
Universiti Malaya
50603 Kuala Lumpur.
No. telefon:     013 3676678