TULISAN PRESIDEN EMMC MALAYSIAHasil penulisan DR. (Cr.) Ahmad Kamal bin Ariffin :

 1. Penulis kolum Kaunseling Keluarga, Majalah Mingguan Wanita (2016),  Kuala Lumpur: Karangkraf Sdn Bhd.
 2. Penulis Buku Bimbingan dan Kaunseling Ummah (2016), terbitan Telaga Biru Sdn Bhd.
 3. Penulis Tesis Phd bertajuk "Pelaksanaan penyeliaan pengajaran dan motivasi kerja guru di Sekolah Menengah Kebangsaan" (2015). 
 4. Penulis Tekanan Kerja Dalam Kalangan Kaunselor Pelajar Daerah Petaling  (2005),   Uni. Malaya
 5. Buku Panduan Pengurusan Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling Di Sekolah Rendah Dan Menengah (2009:BPSH, KPM)
 6. Penulis Buku Panduan Permainan Kaunseling  Untuk Kanak-Kanak Di Pusat Penempatan Bencana Alam (2010:BPSH,KPM)
 7. Penulis Buku Panduan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Alam - Sekolah Rendah Dan Menengah (2009:BPSH,KPM)
 8. Penulis Kertas Cadangan Merekayasa Pengurusan Akademik Kebangsaan (2011:BPSH, KPM)
 9. Penulis Kertas Cadangan Jawatankuasa Induk Pendidikan Kerjaya Kebangsaan (2001:BPSH,KPM)
 10. Penulis Teks Ucapan Dasar Pendidikan Bimbingan Dan Kaunseling KPM Untuk Menteri Pelajaran Dan KPPM ( 2007  -2012)
 11. Penulis Laporan Penyelidikan Pengurusan Pemantauan Bidang Akademik Di KPM, JPN dan PPD – BPSH, KPM
 12. Penulis Jurnal Kepimpinan Instruksional Dan Penyeliaan Pengajaran Di Sekolah  (Uni. Adi Buana, Surabaya, Indonesia).
 13. Penulis Soal Jawab Bestari Bersama Kaunselor Anda (2015).HMCC. Berita Harian.
 14. Penulis Kertas Cadangan "Program Minda Sihat"  Kementerian Kesihatan Malaysia (2011).
 15. Penulis Modul Kursus Pembinaan Pasukan Unggul, KPM (2015).
 16. Penulis Modul Kursus Ice Breaking, Bahagian Sekolah, KPM (2014).
 17. Penulis Buku Panduan Pengwujudan Sektor Kaunseling Untuk Kolej-Kolej Swasta Malaysia (2011-2015)
 18.  Penulis jurnal  "Factors Associated To Teachers’ Motivation Towards The Implementation Of Learning Supervision In Secondary School (2014), International Journal, Uni. Adibuana, Surabaya. Indonesia.
 19.  Penulis jurnal  Scopus Akademia bertajuk : Clinical Supervision Of Teaching  in  Secondary School in Malaysia (2015)
 20. Penulis jurnal  “The Relationship between Teaching Supervision with Teachers’ Motivation in Secondary Schools”. Journal of Advanced Research in Social and Behavioural Sciences.ISSN (online): 2462-1951 | Vol. 1, No. 1. Pages 1-11, 2015
 21. Penulis Buku Soal Jawab Bestari "Pembangunan Kendiri, Keluarga dan Kerjaya" . Kuala Lumpur (2016). 
 22. Penulis Buku Kepimpinan Instruksional Dalam Menjayakan Pelaksanaan Penyeliaan Pengajaran Guru di Sekolah Malaysia (2016).
 23. Penulis Buku Pemerkasaan Peranan Pembimbing Rakan Sebaya di Sekolah Malaysia (2016).
 24. Penulis Buku Pelaksanaan Perkhidmatan Pementoran Di Dalam Pembangunan Sesebuah Organisasi (2016).   

No comments:

Post a Comment