LATARBELAKANG PRESIDEN EMMC

DR. (Cr.) Ahmad Kamal Bin Ariffin
(KB 03535 : PA01991)
B.ed COUNSELING (HonsUPM)
M.ed COUNSELING (UM)

P.hd (UM)
- Pakar pembangunan organisasi, penyeliaan staf, komunikasi berkesan, konsep kendiri unggul, diplomasi budaya, menjana minat belajar, patriotisme, asertif diri, semangat berpasukan, penulisan kertas cadangan korporat/usahawan,motivasi pemikiran lateral, menjana karektor unggul remaja/belia dan kemahiran kaunseling perorangan.
-Pengasas Pusat Asuhan Pertiwi, Malaysia
-Kolumnis tetap Majalah Mingguan Wanita, ruang Pakar Psikologi Kaunseling Keluarga.


TAJUK CERAMAH / SYARAHAN;

1.                  Motivasi

2.                  Kepimpinan

3.                  Konsep inisiatif

4.                  Pemikiran kreatif

5.                  Pengurusan stress

6.                  Pengurusan konflik

7.                  Strategi lautan biru

8.                  Pengukuhan kendiri

9.                  Kaunseling keluarga

10.              Psikologi tingkahlaku

11.              Pemantapan pasukan

12.              Asas usahawan unggul

13.              Kesantunan berbahasa

14.              Belajar caragaya belajar

15.              Perkhidmatan pelanggan

16.              Pembangunan organisasi

17.              Pembangunan organisasi

18.              Perundingan dan pengaruh

19.              Perancangan dan pengurusan

20.              Pembangunan proaktif kendiri

21.              Inovasi kendiri dalam organisasi

22.              Pemikiran perancangan strategik

23.              Bimbingan dan kaunseling kerjaya

24.              Kepimpinan pengajaran di sekolah

25.              Penyeliaan pengajaran guru di sekolah

26.              Kemahiran interpersonal dan intrapersonal

27.              Perhubungan perorangan dan konsultasi dalam kerjaya

28.              Kemahiran komunikasi dan persuratan bahasa Melayu dalam bidang diplomatik

No comments:

Post a Comment