Friday, 30 August 2013

KAUNSELING KERJAYA DAN ANDA

TEORI KAUNSELING

Teori Kaunseling

Terdapat pelbagai Teori Kaunseling yang telah lama wujud dan digunakan oleh pelbagai pihak. Antaranya ialah Psychoanalysis, Rogerian, Gestalt, Jungian dan lain-lain.

Antara Teori Kaunseling Kerjaya yang sedia ada adalah Parsons (1909), Ginzberg (1951), Anne Roe (1956), Donald Super (1957), Tiedeman and O'Hara (1961), Krumboltz (1969) dan John Holland (1985).

Kebanyakan kaunselor di Malaysia didedahkan kepada Teori Holland atau lebih dikenali sebagai Self – Directed Search (SDS). Menurut Holland, seseorang individu boleh diklasifikasikan dalam 6 kategori iaitu Realistik (Pelaksana), Investigatif (Pemikir), Artistik (Pencipta), Sosial (Pembantu), Enterprising (Pemujuk) dan Convensional (Perancang).
Teori Kaunseling Kerjaya


Parsons (1909)
Teori sifat faktor diperkenalkan oleh Parson. Dia dipadankan ciri-ciri peribadi kepada ciri-ciri pekerjaan. Beliau menegaskan ujian-ujian psikologi untuk mengukur ciri-ciri dan mula mengklasifikasikan pekerjaan. Ini membawa kepada penyusunan Kamus "Hakmilik Pekerjaan (1972) satu ringkasan lebih daripada 40,000 pekerjaan. Andaian-Nya adalah orang yang mempunyai ciri-ciri (sifat) yang stabil dan secara relatifnya tidak berubah termasuk kepentingan, bakat istimewa dan kecerdasan. Ramai kaunselor merasakan bahawa ujian mekanikal sahaja tidak memainkan peranan dalam memilih kerjaya. Dalam dunia hari ini, penekanan pada fleksibiliti dan keupayaan menyesuaikan diri dan bukannya pada "lubang satu, satu tambatan" pendekatan.

Ginzberg (1951)
Dia memperkenalkan teori pembangunan, yang telah dibahagikan kepada tiga fasa. (A) tempoh Fantasy - sehingga usia 11 tahun di mana kepentingan kerjaya mereka tidak realistik (b) tempoh tentatif - dari umur 11 - 17 apabila mereka menyedari keperluan untuk membuat keputusan vokasional, dan (c) tempoh realistik - lewat remaja kepada dewasa awal apabila mereka sempit pilihan kerjaya mereka dan memilih pekerjaan tertentu. Ginzberg tidak cuba untuk menjelaskan bagaimana perkembangan kerjaya berlaku dalam setiap peringkat atau dari peringkat ke peringkat.

Anne Roe (1956)
Berdasarkan penyelidikan beliau pada personaliti artis dan ahli-ahli sains yang terkenal. Menurut beliau, pilihan pekerjaan adalah hasil personaliti dan berdasarkan kepada ibu bapa awal hubungan kanak-kanak. Beliau mencadangkan bahawa individu-individu yang seronok bekerja dengan orang lain yang dibangkitkan oleh ibu bapa yang mesra dan menerima. Beliau membahagikan pekerjaan kepada 8 kumpulan: perkhidmatan, hubungan perniagaan, organisasi, teknologi, luar, sains, budaya umum, seni dan hiburan. Teori beliau tidak menerima sokongan kerana kepercayaan bahawa amalan pemeliharaan kanak-kanak yang berbeza menghasilkan pilihan vokasional yang berbeza sukar untuk mengesahkan.

Donald Super (1957)
Model Super konsep kendiri. Sebagai orang membesar mereka membangunkan pandangan peranan mereka sendiri, personaliti dan kebolehan. Mereka membandingkan pandangan diri mereka dengan pelbagai konsep pekerjaan. Teori Super juga teori yang hampir sama. Beliau juga menekankan secara meluas kematangan kerjaya. Sebagai contoh, seorang anak muda yang menunjukkan tahap kematangan kerjaya yang tinggi adalah dianggap bersedia untuk membuat pilihan kerjaya. Super turut mengambil kira status sosioekonomi, jantina, perubahan sosial dan proses perubahan. Teori beliau menjadi lebih kompleks dan tidak praktikal untuk digunakan.

Tiedeman dan O'Hara (1961)
Berdasarkan kerja Super dan Ginzberg, mereka telah mengenal pasti satu siri keputusan seseorang membuat dalam kursus pembangunan kerjaya. Mereka membahagikan proses tersebut kepada dua tempoh, masing-masing dengan beberapa peringkat. Paradigma membuat keputusan Tiedeman telah digunakan sebagai asas untuk kaunseling kerjaya in1969 program bantuan komputer. Ia tidak diterima secara meluas kerana ia tidak berkesan kos dari segi masa komputer.

Krumboltz (1969)
Teorinya berdasarkan teori pembelajaran sosial dan behaviorisme klasik. Menurut beliau personaliti terbentuk sebagai hasil interaksi dengan persekitaran. Sebagai contoh, bapa tiri gadis muda 'baru adalah seorang petani, jadi keluarga bergerak dari bandar ke negara ini. Beliau tidak mempunyai kepentingan dalam haiwan tetapi menikmati syarikat bapa tirinya dan datang untuk mengaitkan menjaga haiwan dengan perasaan yang tersayang. Dalam masa, penyayang generalizes daripada haiwan kepada orang ramai dan membentuk asas kerjaya kemudian dalam kebajikan kanak-kanak. Dia melihat kehidupan melibatkan interaksi yang dinamik antara orang dan alam sekitar, yang bermaksud bahawa perubahan sentiasa berlaku atau sekurang-kurangnya dapat berlaku. Dalam erti kata lain, personaliti, minat, dan juga konsep kendiri mampu perubahan pada mana-mana titik dalam hidup.

John Holland (1985)
Teori personaliti vokasional dan persekitaran kerja yang telah disemak semula lima kali sejak 1959. Holland bermula dengan prinsip bahawa orang-orang yang mempunyai ciri-ciri personaliti tertentu yang menarik dan sesuai untuk pekerjaan dengan ciri-ciri tertentu boleh ditakrif. Oleh itu, jika kita tahu seseorang, kita boleh meramalkan apa jenis pekerjaan adalah yang paling mungkin untuk menghasilkan kepuasan dan pencapaian bagi orang itu. Jika kita mengenal pasti kerja tertentu dengan jelas, kita boleh menilai jenis orang yang kita harus mencari untuk mengisi slot itu. Menurut Holland, pilihan kerjaya tidak perlu sebagai kompleks seperti yang sering dikekalkan dan bantu diri yang berkesan adalah untuk menjadi pilihan kepada kaunseling kerjaya invasif dan tidak perlu. "Search Self Directed" Holland digunakan secara meluas sebagai satu cara mudah dan berkesan untuk memperkenalkan orang kepada subjek pilihan kerjaya.