Friday, 9 September 2011

Ini adalah kata-kata hikmat Imam Hassan Al Banna (1965);
"Semua manusia itu binasa, kecuali yang berilmu, Yang berilmu itupun buta, tak kenal arah,
kecuali yang mahu mengamalkannya, dan yang mahu mengamalkannya pun akan sia-sia,
kecuali yang mengamalkannya dengan penuh ikhlas"

No comments:

Post a Comment