Thursday, 13 October 2011

TAHAP PEMBINAAN PASUKAN
1.                   KESELAMATAN INDIVIDU

Enam Keperluan Kritikal Individu.

i.                     Bagaimana keadaan institusi ini?
ii.                    Adakah aku dikehendaki?
iii.                  Dengan siapa aku akan bersama?
iv.                  Apa yang mereka mahu dari aku?
v.                   Bolehkah aku berjaya?
vi.                  Bagaimana aku dilayan?


Perlu ada rasa selamat dan percaya.
                Perlu rasa diterima dan tidak terasing.
                Rasa dijemput menyertai pasukan.
                Cuba menyesuaikan diri dengan pasukan.
                Bimbang dan takut berkongsi ide.
                Berjaga-jaga.

2.                   TAHAP IDENTITI INDIVIDU

Cuba mengenali keunikan identiti individu.

i.                     Isu kekeluargaan.
ii.                    Isu pendidikan.
iii.                  Isu pekerjaan.
iv.                  Isu keunikan sekolah.
v.                   Isu latar belakang ahli.

Siapa yang akan bersama?
Bagaimana saya boleh menyesuaikan diri ?.
Bagaimana setiap orang boleh menyumbang?
Apakah persamaan dan perbezaan antara kita?
Apakah kelebihan dan kekurangan ahli?
Kurang penglibatan mesra dan empati.
Belum boleh menerima risiko.

3.                   TAHAP KEKITAAN

Rasa selamat.
Merasa sebahagian daripada ahli pasukan.
Diikhtiraf sumbangan sebagai individu yang unik.
Rasa selamat untuk bercakap.
Bertukar peranan daripada individu kepada “ahli pasukan yang boleh menumbang”.
“Saya” bertukar kepada “Kita”.
Kemahiran interpersonal sangat penting.
Ketua mewujudkan sokongan.
Ketua membuat pemerhatian tingkahlaku penghalang dan atasi.
Penghargaan untuk pasukan, bukan individu.
Bekerjasama ke arah matlamat bersama.


4.                   TAHAP MISI PASUKAN

Merasa selamat dan percaya sepenuhnya.
Ada peluang bekerjasama dan kesepakatan.
Komited kepada pasukan.
Pasukan benar-benar faham tujuan dan misi.
Setiap ahli benar-benar faham ahli lain.
Kenalpasti pertelingkahan kerana salah faham komunikasi.
Komunikasi terbuka. Perlu mendengar ide dan pandangan ahli lain.
Perlu tahu teknik mengendalikan masalah, konflik dan komunikasi.
Keputusan dibuat bersama.
Tahu ke mana dipimpin.
Misi ditulis di mana-mana yang sesuai – latterhead, surat pekeliling, berita, sticker, topi, T shirt, bookmark, book cover, fail, buku rekod, bendera dll.
Sumbangsaran masalah pasukan.


5.             TAHAP KEJELEKITAN BERPASUKAN

Ahli merasa komited.
Tenaga dan produktiviti berada pada tahap tertinggi.
Matlamat peribadi dan persaingan amat berkurangan.
Saling membantu secara maksima.
Komunikasi bertambah terbuka.
Pengalaman berjaya dan gagal bersama.
Kejayaan akan membakar semangat untuk terus berjaya.
Caring menjadi satu budaya hidup.
Sokongan melibatkan peringkat personal dan perasaan.
Tahap penerimaan resiko yang tinggi.
Selesa menyatakan pendapat yang berbeza dan sedar ide mereka tidak mesti diterima.
Jika ahli menghadapi masalah, pasukan akan bekerjasama menghadapinya.
Berkongsi ide dan sumber.
Potensi individu digunakan sepenuhnya.
Sedar “Berpakat membawa berkat”.
Meraikan kejayaan ahli bersama-sama.
Dipenuhi dengan orang dewasa yang jujur dan gembira untuk bersama.
Amat percaya mempercayai.

No comments:

Post a Comment