Sunday, 2 August 2015

Tuhan

Ibn Jauzi telah menulis dalam Shaidul Khatir : “Orang yang sedar sepatutnya mencari sesuatu yang paling mahal nilainya dan sesuatu yang paling berharga di dunia ini ialah ALLAH SWT”

No comments:

Post a Comment