Monday, 19 October 2015

ILMU TENTANG AL QURAN

Bilangan
Nama Surah
Jumlah Ayat
1
Al-Fatihah
7
2
Al-Baqarah
286
3
Ali-'Imran
200
4
An-Nisa’
176
5
Al-Maidah
120
6
Al-An’am
165
7
Al-A’raf
206
8
Al-Anfal
75
9
At-Taubah
129
10
Yunus
109
11
Hud
123
12
Yusuf
111
13
Ar-Ra’d
43
14
Ibrahim
52
15
Al-Hijr
99
16
An-Nahl
128
17
Al-Isra’
111
18
Al-Kahfi
110
19
Maryam
98
20
Toha
135
21
Al-Anbiya’
112
22
Al-Hajj
78
23
Al-Mu’minun
118
24
An-Nur
64
25
Al-Furqan
77
26
Asy-Syu’ara’
227
27
An-Naml
93
28
Al-Qasas
88
29
Al-Ankabut
69
30
Ar-Rum
60
31
Luqman
34
32
As-Sajadah
30
33
Al-Ahzab
73
34
Saba’
54
35
Fatir
45
36
Yasin
83
37
As-Soffat
182
38
Sod
88
39
Az-Zumar
75
40
Ghafir
85
41
Fusilat
54
42
Asy-Syura
53
43
Az-Zukhruf
89
44
Ad-Dukhan
59
45
Al-Jasiyah
37
46
Al-Ahqaf
35
47
Muhammad
38
48
Al-Fath
29
49
Al-Hujurat
18
50
Qaf
45
51
Az-Zariyat
60
52
At-Tur
49
53
An-Najm
62
54
Al-Qamar
55
55
Ar-Rahman
78
56
Al-Waqiah
96
57
Al-Hadid
29
58
Al-Mujadilah
22
59
Al-Hasyr
24
60
Al-Mumtahanah
13
61
As-Sof
14
62
Al-Jumu’ah
11
63
Al-Munafiqun
11
64
At-Taghabun
18
65
At-Tolaq
12
66
At-Tahrim
12
67
Al-Mulk
30
68
Al-Qalam
52
69
Al-Haqqah
52
70
Al-Ma’arij
44
71
Nuh
28
72
Al-Jin
28
73
Al-Muzammil
20
74
Al-Muddassir
56
75
Al-Qiyamah
40
76
Al-Insan
31
77
Al-Mursalat
50
78
An-Naba’
40
79
An-Nazi’at
46
80
‘Abasa
42
81
At-Takwir
29
82
Al-Infitar
19
83
Al-Mutaffifin
36
84
Al-Insyiqaq
25
85
Al-Buruj
22
86
At-Toriq
17
87
Al-A’la
19
88
Al-Ghasyiyah
26
89
Al-Fajr
30
90
Al-Balad
20
91
Asy-Syams
15
92
Al-Lail
21
93
Ad-Duha
11
94
Al-Insyirah
8
95
At-Tiin
8
96
Al-‘Alaq
19
97
Al-Qadr
5
98
Al-Bayyinah
8
99
Al-Zalzalah
8
100
Al-‘Adiyaat
11
101
Al-Qari’ah
11
102
At-Takasur
8
103
Al-‘Asr
3
104
Al-Humazah
9
105
Al-Fil
5
106
Quraisy
4
107
Al-Maa’un
7
108
Al-Kausar
3
109
Al-Kaafirun
6
110
An-Nasr
3
111
Al-Lahab
5
112
Al-Ikhlas
4
113
Al-Falaq
5
114
An-Nas
6


Jumlah ayat Al-Quran = 6236 menurut ulama Kufi

Jumlah Basmalah di awal surah = 113

Jumlah surah tanpa Basmalah di awalnya = 1

Jumlah Basmalah yang dianggap sebahagian daripada ayat = 1

Jumlah ayat + Basmalah = 6236 + 112 = 634


No comments:

Post a Comment