Wednesday, 23 March 2016

Kuasa

Dan sesungguhnya apabila adanya sejumlah kuasa, bolehlah manusia terbang tinggi dan menemui tuhannya.

No comments:

Post a Comment