Wednesday, 29 January 2014

kemahiran insaniah

KURSUS :
KEMAHIRAN KAUNSELING UNTUK MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN PROFESIONALISME DALAM KERJAYA
TEMPOH MASA : 2 HARI

PENDAHULUAN
Kursus kemahiran kaunseling adalah baik untuk membantu meningkatkan kemahiran membina konsep kendiri, kerjaya dan berjaya dalam profesionalisme.

OBJEKTIF

Setelah  berjaya mengikuti kursus ini dengan sempurna, para peserta akan dapat :

  1. Mempelajari ilmu teori dalam kaunseling kerjaya
  2. Mempelajari  kemahiran mengurus diri sesuai dengan bakat dan trait personality
  3. Merancang hala tuju kerjaya dengan baik, sesuai dengan bakat dan minat, selari dengan trait personaliti dan boleh menerima kendiri dengan seadanya. 

SASARAN KURSUS
Kepada semua personalia, pegawai dan staff yang berminat mendalami dan mempelajari  ilmu kemahiran kaunseling dari aspek teori, kemahiran, latihan dan teknik  kemahiran kaunseling dalam pembangunan kerjaya profesional.

METODOLOGI

Semua peserta kursus ini akan dibimbing dan dilatih dengan menggunakan kaedah pengajaran dan pembelajaran berorientasikan sumbang saran, perbengkelan, latihan kendiri, ujian psikologi kendiri dan latihan dinamika kemahiran dalam kaunseling  kerjaya.
KANDUNGAN KURSUS

1-    PENDAHULUAN PENGANTAR ILMU KAUNSELING

-          Bimbingan ilmu sejarah latar belakang ilmu kaunseling
-          Mempelajari ilmu teori kaunsleing
-          Mempelajari ilmu teknik  komunikasi berkesan

2-    ETIKA KAUNSELING

-          Mempelajari ilmu berkaitan etika dalam kaunseling
-          Mempelajari teknik membuat penstrukturan dalam komunikasi
-          Mengetahui hak kaunselor dan klien ketika sesi kaunseling

3-    TEORI DALAM KAUNSELING

-          Mempelajari ilmu kajian literatur teori dalam kaunseling
-          Melalui proses  mengenalpasti ideai isi, perasaan dan pengalaman klien
-          Menjana kemahiran menerima kelebihan dan kekurangan diri dengan jujur


4-    KEMAHIRAN INTERPERSONAL DALAM KAUNSELING

-          Penekakan fungsi gaya hidup insan
-          Memahami makna suara hati dan perasaan insan
-          Menjana kemahiran memberi dorongan hasil dari kepekaan suara hati dan perasaan


5-    KEAMAHIRAN INTRAPERSONAL DALAM KAUNSELING

-          Menghasilkan semangat muhibbah dan kerjasama
-          Menima orang lain tanpa syarat
-          Ketrampilan dan kewibawaan insan

6-    PENGETAHUAN – PSIKOLOGI BAHASA TUBUH

-          Memahami rembesan hormon dalam tubuh
-          Memahami tindakbalas jantung
-          Memahami tindakbalas dalam sistem keimunan tubuh
-          Psikologi instrinsik
-          Psikologi tingkahlaku klien

7-    MEMPELAJARI TEKNIK KOMUNIKASI DALAM KAUNSELING

-          Teori Psikoanalisa – Kaedah hypnosis
-          Teori RET
-          Teori Gestalt
-          Mengenali bahasa lisan dan bukan lisan.

8-    SENI  MENEROKA ISI PENGALAMAN, PERASAAN DAN PEMIKIRAN

-          Kemahira membuat soalan tertutup dan terbuka dalam sesi kaunseling
-          Kemahiran membuat parafrasa dalam kaunseling
-          Kemahiran mengenalpasti isi tersirat, isu utama dan pengalaman klien sejak kecil.

9-    SENI  KEMAHIRAN MENCATAT DALAM KAUNSELING

-          Mencatat isi pernyataan penting dalam komunikasi kaunseling
-          Mencatat perasaan klien
-          Mencatat pengalaman klien
-          Seni kemahiran cuba jaya dalam kaunseling


10- RUMUSAN DINAMISME KURSUS KEMAHIRAN KAUNSELING

Peranan kendiri untuk hidup sihat ceria menggunakan kemahiran kaunseling
-          Membina  perancangan kerjaya dalam kaunseling
-          Penilaian programNo comments:

Post a Comment