Wednesday, 29 January 2014

PENGISIAN KURSUS INSANIAH

NAMA PROGRAM

KURSUS  KEMAHIRAN KAUNSELING  KERJAYA
TARIKH

LOKASI
KUALA LUMPUR, MELAKA, SABAH DAN SARAWAK

OBJEKTIF


PROGRAM INI DIREKABENTUK ADALAH UNTUK:

ü  MENDEDAHKAN KEPADA PESERTA TEKNIK  KAUNSELING DALAM PEMBANGUNAN ORGANISASI
ü  MENDEDAHKAN KEPADA PESERTA ILMU PENGETAHUAN PENYUBURAN DAN PENGAYAAN KENDIRI DALAM HUBUNGAN PERORANGAN
ü  MEMANTAPKAN KEMAHIRAN KONSULTASI DALAM KAUNSELING ORGANISASI
ü  MEMBERI PELUANG KEPADA PESERTA MENGIMPLIMENTASI ILMU KAUNSELING DAN LATIHAN KEMAHIRAN DALAM KAUNSELING DENGAN PENYELIAAN OLEH PAKAR KAUNSELING  PROFESIONAL.


MODUL


MODUL  1: FALSAFAH KAUNSELING KERJAYA
ü  SEJARAH ILMU KAUNSELING KERJAYA
ü  SEJARAH KAUNSELING KERJAYA DI MALAYSIA
ü  KESIMPULAN

MODUL 2 : TEORI KAUNSELING KERJAYA

ü  TEORI TRET DAN FAKTOR DALAM KAUNSELING
ü  BAGAIMANA MENINGKATKAN KEFAHAMAN DIRI
ü  TEKNIK MENDAPAT PENGETAHUAN DUNIA PEKERJAAN
ü   PERSONALITI, MINAT DAN POTENSI KERJAYA
ü   PERANAN KENDIRI SEBAGAI PENGAMAL KAUNSELING KERJAYA
ü   KESIMPULAN


MODUL  3: PENGGUNAAN UJIAN DALAM KAUNSELING KERJAYA

ü  MATLAMAT PENILAIAN BAKAT, PERSONALITI DAN MINAT  KERJAYA DALAM PROFESIONALISME
ü  KEBOLEHPERCAYAAN ALAT UJIAN PSIKOLOGI KERJAYA
ü  ISU-ISU DALAM PEMILIHAN KERJAYA DAN AMALAN PROFESIONAL DALAM KERJAYA
ü  UJIAN PSIKOLOGI DALAM KALANGAN PESERTA
ü  KESIMPULAN

MODUL  4 :  TEORI KEPERLUAN KERJAYA

ü  SISTEM KLASIFIKASI PEKERJAAN ROE
ü  HIRARKI  KEPERLUAN MANUSIA
ü  PERKEMBANGAN DALAM MINAT DAN SIKAP  MANUSIA
ü  INTERAKSI  KAKITANGAN DAN KETUA JABATAN
ü  KEPIMPINAN IBUBAPA DAN KEPERLUAN PSIKOLOGI MANUSIA
ü  KESIMPULAN

MODUL 5 :  STRATEGI  TEKNIK DAN KEMAHIRAN KAUNSELING KERJAYA

ü  MAKLUMAT SEMASA
ü  KESEIMBANGAN PERANAN
ü  PENGENALPASTIAN MASALAH DALAM PROFESIONALISME KERJAYA
ü  MEMBINA MATLAMAT UNGGUL DALAM KERJAYA DAN AMALAN PROFESINALISME
ü  KESIMPULAN

MODUL 6:. KEMAHIRAN DALAM KAUNSELING

ü  KEMAHIRAN MENDENGAR
ü  KEMAHIRAN KOMUNIKASI
ü  KEMAHIRAN ASERTIF
ü  KEMAHIRAN MEMBUAT REFLEKSI
ü  KEMAHIRAN MENEROKA DALAM KOMUNIKASI KAUNSELING
ü  KEMAHIRAN PARAFRASA
ü  KEMAHIRAN MEMBUAT KEPUTUSAN DALAM KERJAYA
ü  KEMAHIRAN MERANCANG DALAM ORGANISASI
ü  KEMAHIRAN MENGENALPASTI ISU DAN MASALAH
ü  KESIMPULANKUMPULAN SASAR

TERBUKA KEPADA SEMUA KAKITANGAN KERAJAAN, BADAN-BADAN BERKANUN, KERAJAAN TEMPATAN, SEKTOR AWAM & SEKTOR SWASTA  SERTA INDIVIDU YANG BERMINAT.

YURAN PENYERTAAN

1
TANPA PENGINAPAN
2
PENGINAPAN 2 ORANG SEBILIK
( TWIN )
3
PENGINAPAN 1 ORANG SEBILIK
( SINGLE )

                    RM 780/-   


RM 850/-

                    RM 900/-


No comments:

Post a Comment