Monday, 6 July 2015

NILAI KENDIRI SEORANG INSAN1.     Baik hati                   
2.     Belas kasihan
3.     Bertimbang rasa   
4.     Murah hati
5.     Faham-memahami          
6.     Pemaaf
7.     Berdikari
8.     Bertanggungjawab        
9.     Jaya diri
10. Berupaya bertindak sendiri       
11. Kesopanan
12. Yakin pada diri sendiri
13. Hemah tinggi                                 
14. Ramah mesra
15. Mengakui kesalahan diri
16. Hormat-menghormati                 
17. Hormat dan patuh kepada ibubapa
18. Hormat kepada orang yang lebih tua
19. Hormat kepada raja dan negara
20. Hormat kepada hak asasi
21. Hormat kepada kepercayaan dan adat resam
22. Hormat kepada keperibadian  individu
23. Patuh kepada undang-undang
24. Patuh kepada ketepatan masa
25. Menghargai kebijaksanaan, pengalaman dan jasa
26. Menghargai tenaga kerja
27. Menghargai maruah diri                        
28. Kasih-sayang
29. Sayang kepada nyawa
30. Cinta kepada Negara
31. Cinta kepada keamanan dan keharmonian
32. Keadilan                  
33. Adil
34. Saksama
35. Kebebasan
36. Kebebasan di sisi undang-undang
37. Kebebasan dalam system demokrasi
38. Keberanian
39. Berani dengan tidak membuta tuli
40. Berani kerana benar
41. Berani mempertahankan pendirian
42. Berani bertanggungjawab                   
43. Rasional
44. Kebersihan fizikal & mental              
45. Kebersihan diri
46. Kebersihan persekitaran
47. Pertuturan dan perlakuan yang sopan
48. Pemikiran yang sihat dan membina
49. Kejujuran
50. Amanah
51. Bercakap benar
52. Ikhlas
53. Kerajinan            
54. Cekal
55. Daya usaha
56. Dedikasi
57. Gigih
58. Tekun
59. Kerjasama
60. Persaudaraan
61. Tanggungjawab bersama
62. Gotong-royong
63. Toleransi
64. Kebaikan bersama
65. Perpaduan
66. Kesederhanaan
67. Sederhana dalam menimbangkan kepentingan diri dan kepentingan orang lain
68. Tidak keterlaluan dalam pertuturan dan tingkahlaku
69. Kesyukuran
70. Berterima kasih
71. Mengenang budi
72. Penghargaan
73. Patriotisme
74. Rasional
75. Boleh membuat pertimbangan
76. Boleh membuat penaakulan
77. Semangat bermasyarakat
78. Berfikir logik dan terbuka
79. Bermuafakat
80. Kejiranan
81. Peka terhadap isu sosial dalam masyarakat

No comments:

Post a Comment