Monday, 14 November 2016

EVEN THE MORON HAVE A DREAM

OLEH : Cr. Ahmad Kamal bin  Ariffin, Phd (012 6650287)

Semua orang punyai potensi.
Namun banyak orang gagal kerana banyak kekurangan.
Kekurangan dari segi sokongan emosi daripada ibubapa, ahli keluarga, rakan sebaya dan banyak perkara.


Semua orang punyai potensi.
Potensi berpusat di hati. Dikukuh padu oleh daya fikir dan daya tindak yang berfokus.
Insya Allah beroleh jaya.

Semua orang punyai potensi.
Bergantung kepada Allah kebenaran.
Bergantung kepada manusia ketingggalan.

Semua orang punyai potensi.
Dicerah oleh sifat doa dan tawakal.
Pabila berjaya nilai takwa kekal abadi.

Semua orang punyai potensi.
Resmi padi semakin berisi semakin tunduk.
Dimuliai dan produk disokongi.

No comments:

Post a Comment