Monday, 24 July 2017

STRES


Individu yang mempunyai emosi yang positif (kurang reaksi stres)boleh menyebabkan mereka mempunyai efikasi yang tinggi terhadap sesuatu perkara atau aktiviti yang diceburi mereka. Sekiranya mereka sentiasa berada dalam keadaan stres, efikasi kendiri terhadap aktiviti yang dijalankan juga akan menjadi rendah

No comments:

Post a Comment